Frågor och svar

 • Våra tjänsteområden

 • Om solceller

 • Planering inför

 • Ekonomi

 • Regler och dokumentation

 • Praktisk information

Var gör ni gratis hembesök och rådgivning?

Vi erbjuder alltid gratis hembesök och offert 50 km från vår närmaste butik, kontakta oss via intresseanmälan eller ring oss lokalt på respektive ort eller region.
Vi finns representerade med fysiska butiker och utställningar i Stockholm (2 st), Malmö, Uppsala, Gävle och Dalarna. På Gotland har vi en mobil-rådgivning men ingen fysisk utställning.
Skulle vi inte finnas på din hemort så hjälper vi självklart till med teknikens hjälp, med ritningar, mail och bilder kommer vi långt – vi stämmer alltid av på plats innan montage om du väljer att beställa av oss!

Kan man köpa era paket i hela Sverige?

Vi levererar och projekterar i hela Sverige om du enbart köper en materialsats. Våra team av rådgivare och montörer gör hembesök och installationer normalt i Stockholm/Mälardalen, Södra Skåne/Stor-Malmö, Södra Dalarna, Uppland, Gävleborg samt på Gotland. Men vi utökar hela tiden vår verksamhet, kontakta oss för offert så hjälper vi till oavsett var du bor.

Säljer ni till företag och installatörer?

Vi har viss grossistverksamhet och lager av solprodukterna samt företagsförsäljning av material till yrkesbyggare, installatörer (F-skatt) och elektriker – kontakta din närmaste butik som hjälper till med rådgivning och lokal leverans.

Vill du vara avtals,- företags- eller kreditkund till Mariebergs, då erbjuder vi även möjligheten med fakturering efter sedvanlig kreditprövning via SYNA. Fakturaavgiften är f.n 50 kr.

Vilken sorts solpaneler använder Mariebergs?

Våra solceller är anpassade för det skandinaviska klimatet. Vi erbjuder solceller från olika leverantörer. En av våra paneler är en kvalitetsprodukt från svenska NIBE med en 25-års effektgaranti. Solpanelerna har de dokumenterat bästa produktionsprocesserna och tillverkas med minsta möjliga miljöpåverkan. Samtliga paneler tillverkas hos ledande och certifierade tillverkare, självklart är allt kvalitetssäkrat hela vägen från tillverkningen till leverans.

Vilka komponenter och produkter ingår i systemet?

I solcellsanläggningen ingår allt för att du ska få en nyckelfärdig anläggning. Huvudkomponenterna är solceller, växelriktare och fästmaterial. Sen finns det tillvalskomponenter som tllexempel billaddare, batteri mm. 

Vad är skillnaden på solfångare och solceller?

Det har skett en helomvändning inom svensk solenergi. När de första solpanelerna kom handlade det om att värma vatten till en stor ackumulatortank som försåg det egna huset med värme/varmvatten. Ett system som kallas för solvärme eller termisk solenergi. I takt med värmepumparnas framgång och det faktum att vi behöver mest värme i våra system under den delen av året när solen skiner som minst, har solvärme minskat drastiskt.

Hur fungerar solcellerna?

En kortfattad förklaring är att solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t.ex. fasad, vindsutrymme, grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. 

Vad betyder kWp?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden. Ibland står det kWt istället. Det står för kilowatt toppeffekt och betyder samma sak. Modulens toppeffekt är uppmätt vid tester i labbmiljö enligt standardiserade testrutiner.

Hur går det till att beställa solceller genom Mariebergs?

 1. Du gör en intresseanmälan via hemsidan eller kontakta oss via telefon.
 2. Därefter gör vi ett hembesök och lämnar en skarp offert.
 3. Ni accepterar offerten och vi sköter all administration med anmälan till din nätägare. 
 4. När du fått godkännande från din nätägare bokar vi in installationsvecka och kommer ut och installerar din anläggning.
 5. Din anläggning är igång och producerar nu egen el!

Hur snabbt kan solcellerna vara på plats?

Vi har som mål att installera din anläggning så fort förutsättningarna är på plats. När du har beställt skickar vi in en anmälan till din nätägare och det är först när den är godkänd som vi kan komma ut och installera. 

Så fort installationen är färdig byter ditt elnätbolag mätare så att du kan börja sälja ditt överskott.

Grovt uppskattat kan det ta mellan 3 till 6 månader från beställning tills din anläggning är igång. 

När kan jag börja använda anläggningen?

Du kan använda ditt system när elnätsbolaget bytt din elmätare, innan dess ska det vara avstängt.

Solceller blir bättre för varje år. Borde jag vänta?

Solcellstekniken förbättras hela tiden, samtidigt som den är både stabil och hållbar. En tumregel är att den blir en procent bättre per år. Därför lönar det sig att köpa nu och planera för att ha solcellerna länge. En av de stora fördelarna med solcellspaneler är att det är en stabil och varaktig teknik. Effektgarantin från fabriken är på 25 år eller mer. En anläggning kan ofta producera el efter 30–40 år. Det betyder att när det är dags att byta ut anläggningen, kan du se fram emot en ännu högre elproduktion.

På vilka typer av hustak fungerar det att montera solceller?

Solpanelerna monteras på taket med hjälp av takfästen och aluminiumskenor som ingår i vårt grundpaket. Våra solcellspaket passar för små som stora villor, fastigheter och byggnader med tegeltak, plåttak, falsat plåttak och papptak. Vi har tyvärr ingen möjlighet att montera på eternittak.

Behöver jag något annat än solel?

Ja, du behöver fortfarande en elleverantör för de stunder då solen inte skiner. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka under perioden mars till oktober. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning mot solen. Prata med en av våra säljare så hjälper vi dig med en kalkyl.

Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa från det vanliga elnätet.

Hur mycket el genererar solcellerna?

Generellt uppskattar man att solelsproduktion årligen ger ungefär 1000 kWh per kW solcellspaket. Dock skiner solen olika mycket under dygnet och året medan elförbrukningen följer ett eget mönster. Den del av solelsproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning. Summan inkluderar samma delar som ovan + 60 öre/kWh från staten, via deklarationen.

Vilken verkningsgrad har solpanelerna?

Verkningsgraden är ca 21 % på de solpaneler som vi säljer. Mängden kWh som kan produceras med solel beror på geografisk placering, antalet solpaneler, taklutning och väderstreck. Effekten kan också påverkas av skuggning från omgivningen.

Producerar solcellerna el även på vintern?

Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det behöver alltså inte vara soligt. Bara ljust. En klar vår- eller sommardag produceras det generellt som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. 

Är det lönsamt med solpaneler?

Elen som du producerar kan du konsumera direkt i ditt hem vilket gör att du slipper köpa in el från elnätet. Den el som du inte konsumerar säljer du ut till nätet och genererar därmed en intäkt. Du sparar alltså pengar då du slipper köpa in el och du får också in pengar genom att sälja producerad el. 

Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa från det vanliga elnätet.


Går det att delbetala solcellerna?

Att installera solceller kan vara ansträngande för plånboken. Även om det är en lönsam investering, har du kanske varken tid eller möjlighet att spara ihop till installationen. Därför erbjuder vi olika finansieringsalternativ via Wasa Kredit. 

Prata med din säljare om vilket alternativ som passar dig bäst. 


Grön Teknik-avdrag för solceller?

Vid en installation av solcellspaket går det att fr.o.m. januari 2023 göra ett Grön Teknik-avdrag som motsvarar 20% av totalkostnaden på hela investeringen.

Vi hjälper till med ansökan.

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskotts-el till ett elbolag?

Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du sälja solel till de flesta elbolagen på den svenska marknaden. Förutsättningen är att du klassas som mikroproducent. Mikroproducent är du om du har en huvudsäkring på högst 63 A och din produktionsanläggning en effekt på maximalt 43,5 kWp.

För att du ska kunna sälja din el så behöver man ofta vara en så kallad Nettokonsument. Det innebär att du köper mer el från elnätet än du säljer ut på elnätet. Innan du kan börja sälja överskottsel måste ditt nätbolag utföra mätarbyte.

Vad behöver jag anmäla till elhandelsbolaget respektive elnätsbolaget?

Du behöver inte anmäla någonting. Våra rådgivare och installatörer hjäper dig med alla handlingar till nätbolaget i samband med installationen. Det enda som du behöver göra är att välja ett elhandelsbolag som köper din överskottsel.

Finns det några speciella krav på nätbolagets anslutning?

För att personal ska kunna arbeta säkert på elmätaren, ska en elkopplare finnas som frånskiljer produktionsanläggningen. Elkopplare ska vara av typen lastfrånskiljare, bör vara låsbar i öppet läge och den ska vara åtkomlig för nätbolagets personal enligt SS 436 40 00 kap. 551.7.4. Arbetsbrytaren ska ha en varselskylt med gul bakgrund, det monterar våra installatörer.

Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår. Vanliga solcellslösningar fortsätter vara strömförande så länge solen lyser oavsett om huvudströmbrytaren är avslagen.

Kan man lagra el som man inte använder?

Med ett batteri och en hybridväxelriktare kan du lagra energi från dina solceller, sedan kan du använda den energin under hela dygnet. Du kan även ansluta dig till en balanseringstjänst för att få en extra inkomst. Vid ett eventuellt strömavbrott så har möjlighet att ta ut upp till 3kw från ett eluttag. Då kan du hålla till exempel kylen kall vid ett  strömavbrott. Hur länge beror på avbrottets längd samt storlek på batteri 

Skötsel av solcellsanläggningen – service, tillsyn eller underhåll?

Du ska inte rengöra dina solpaneler. Risken är då att du repar glaset. Låt regn och vind gör jobbet. Låt snön ligga kvar, den glider ofta ner av sig själv.

Vad händer med solcellspanelerna när det snöar?

Snön glider lättare av solcellerna än på ett vanligt tak, eftersom ovansidan är av glas. Snön smälter också fortare tack vare solcellernas mörka färg. Vi har koll på snöbelastningen för ditt område och bygger solceller som tål svenskt väder. Därför behöver du inte skotta bort snön.

Behöver solpaneler underhåll?

Solpaneler kräver knappt underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Våra paneler behöver normalt inte rengöras eftersom dess verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts, lite regn är allt som behövs som oftast. 

Kan jag koppla ihop solcellerna med min värmepump?

Tillsammans med en värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger halveras värmepumpens energiåtgång när du kompletterar med solceller. Har du en Nibe produkt så går det utmärkt att koppla ihop systemen via Nibe Uplink.

Hur går anslutning till elnätet till?

Vi hjälper dig med både för- och färdiganmälan till nätbolaget. När ditt nätbolag fått meddelande om att anläggningen är installerad tar de kontakt med dig för att bestämma en tid för mätarbyte.

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet. Denna överskottsel kan du sälja till din ordinarie leverantör av el, prata med ditt elbolag för mer info.

Varför räknar min mätare min produktion som förbrukning?

Vissa äldre mätare klarar inte av att skilja på in- och utmatning utan mäter allt som förbrukning. I dessa fall tickar mätaren uppåt när anläggningen producerar el som matas ut på nätet. Om du råkar ut för detta, stäng av anläggningen tills det att ditt nätbolag bytt din mätare kostnadsfritt.

Bra kommunikation och tillmötesgående personer i företaget gjorde det hela till en mycket positiv upplevelse. Vi laddar nu elbilen på solenergi och vår elkostnad har minskad enormt. Vi är supernöjda med våra solpaneler och ger Mariebergs våra varmaste rekommendationer.

Eskil och Helena

Knivsta

Som så många andra begärde jag in anbud från flera aktörer för att köpa solcellsanläggning. Mariebergs ingav direkt förtroende då dom ville göra hembesök före offert. Säljaren kom på överenskommen tid, visade sig vara mycket kompetent. Ett utförligt anbud kom snabbt. Efter beställning rullade det på enligt plan under god kommunikation med Mariebergs. Jag är väldigt glad att haft att göra med så skickliga montörer och installatörer. Tack för vedkorgen Mats😃

Robert

Skutskär

Vi är väldigt nöjda med Mariebergs solenergi i Uppsala, från offert till utförande. De ingav förtroende och kompetens och kom på utsatt tid, både säljare, montörer och elektriker. De hjälpte även till med att riva våra gamla solfångare till poolen så vi slapp göra det själva. Montörerna var snabba och väldigt trevliga och gjorde ett superfint jobb. När jag jämför med mina grannar hur de har fått vänta är jag glad att jag valde Mariebergs solenergi.

Peter

Burvik

Jag kontaktade Mariebergs i Uppsala och fick snabbt förtroende för företaget. Efter hembesök och offerter från flera solcellsföretag, så valde vi Mariebergs som leverantör. Allt har fungerat riktigt bra, deras montörer var lyhörda och skötte montaget snyggt och snabbt, och elektrikern kom på utsatt tid. Vi är väldigt nöjda!

Peter

Uppsala

Perfekt med helgöppet, fasta priser och snabb service från offert till montage, vi är så nöjda. Liten bonus med att vi kunde köpa till 2 paneler så de blev perfekt på vårt nya tak.

Malin och Zlatko

Lund

Jag hade aldrig investerat om jag inte fått se produkterna innan i butiken, riktigt smart. För mig som arbetar med inredning är design och utseende lika viktigt som funktion.

Maria

Dalarna

Proffsigt med hembesök och säljaren fick mig att tänka om och investera mindre än jag tänkt mig – men alla nöjda även min fru som fick pengar över till en kamin i källaren.

Niclas

Uppsala

Vilken service och när montören kopplade ihop systemet med Nibe-pannan så blev det över förväntan, nu ska mina grannar investera också, tack för fin service Mariebergs.

Hassan

Stockholm

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med solel?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig angående solceller!